HLEDÁME DOBROVOLNÍKY
Přidal/a Katka dne January 03 2014 18:47:58
Milí příznivci našeho centra,
v loňském roce naše RC Žirafa HK pořádalo 52 jednorázových akcí (uměleckého fotografování, jarní a podzimní burzu, tábory, karnevaly atd.) na pravidelných aktivitách, které probíhaly od pondělí do pátku (16 kroužků) 2121 dětí a 930 dospěl. osob. (celkem 3111 klientů) a na doprovodných akcích, kterých bylo nejvíce za dobu fungování centra, byla účast 1115 dětí a 1006 dospěl. osob (celkem 2121 návštěvníků). Celkem naše centrum navštívilo 5232 klientů. RC Žirafa HK oslaví letos 22 let. Věříme, že při takové návštěvnosti jakou má centrum v současné době, se najde pár maminek, třeba kamarádek, které by chtěly pomoci. :-)Naše činnost spočívá převážně v pomoci dobrovolníků, což jsou většinou maminky na mateřské či rodičovské dovolené. V poslední době se k nám přidávají i tatínkové či prarodiče, za což jsme velmi rádi. V letošním roce nás opět opustí několik maminek, které se vrací zpět do práce a tak bychom rádi přivítali do naší „party „ nové nadšence. V čem může třeba pomoc spočívat:
příprava jednodušších i složitějších kulis a dekorací na danou akci, upéct nějakou dobrotu (materiál hradíme), připravit program na dané téma, pomoci s pohybovou aktivitou, něco ušít nebo
jen pomoc s přípravou či přijít s nápadem. Jsme rádi za každou pomoc.

V případě stálého zapojení jako ČLEN RC nebo POMOCNÍČEK, nabízíme výhody. Více informací získáte po rozkliknutí Přečíst vše ve spodní části tohoto příspěvku.

Případní zájemci se mohou přihlásit na:
tel.: 605 453 632 nebo zirafahk@seznam.cz

!!DĚKUJEME!!

Novinka
Rozšiřte naše řady a staňte se členem RC Žirafa HK. Čím větší bude naše organizace, tím víc nás bude slyšet a vidět.
Členem se může stát každý zájemce starší 18 let, který vyplní přihlášku, zaplatí členské příspěvky a souhlasí s posláním a úkoly Rodinného centra Žirafa HK(podle stanov RC). Členský příspěvek činí 150,- Kč/pololetí/rodinu. Členský poplatek budou využit na další rozvoj centra, tedy prostředí, kde vaše děti tráví volný čas.


POMOCNÍČEK
Kdo nechce platit členský poplatek, má možnost se tímto způsobem aktivně zapojit a zároveň se necítit nijak vázán. Ušetří finanční prostředky za členské poplatky a "vymění" své služby za vstupné zdarma, což je vhodné zejména pro nepravidelné návštěvníky, maminky ve složité finanční situaci a ty, kteří třeba chtějí jen nezávazně nahlédnout, o čem by případná aktivní spolupráce byla a jak to v zákulisí MC chodí. Pomocníček získává za účast na akci vstupenku pro vstup zdarma.

Zájemci o činnost v centru nás mohou kontaktovat na: tel.: 605 453 632 nebo zirafahk@seznam.cz


Členství
• Členství je dobrovolné
• Členem mohou být fyzické a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli
sdružení
• O přijetí za člena do RC Žirafa rozhoduje výkonný tým na zasedání
• Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je členský list, který je v evidenci
sdružení
• Čestné členství může udělit rada RC Žirafa fyzické nebo právnické osobě, která se významně zasloužila o rozvoj spolku

Výhody členství
• zvýhodněné vstupné na některé akce (pravidelný program, nepravidelné odpolední akce,
besedy, semináře atd.)
• přednostní rezervace při naplnění kurzů, seminářů, pobytů, zájezdu s omezeným počtem míst
• povinnost účastnit se valné hromady
• volit a být volen do orgánů centra
• být informován o činnosti centra
• podávat písemné návrhy a podněty k činnosti centra k projednání představenstvu
• aktivně se podílet na činnosti centra
• pomáhat podle svých možností rozvoji a propagaci centra

Zánik členství
• Vystoupení člena písemným odhlášením
• Úmrtím člena, u právnické osoby jejím zrušením
• Zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady, pokud člen hrubě porušil zákon nebo
stanovy RC
• Automatické ukončení členství, pokud se na činnosti spolku nepodílí dele než jeden rok nebo déle než jeden rok neplatí členské příspěvky

Práva a povinnosti členů
Člen má právo zejména
• podílet se na činnosti RC
• volit a být volen do orgánů RC Žirafa HK, z.s..
• obracet se na orgány spolku s podměty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
• využívat služeb RC a členských výhod, účastnit se akcí organizovaných spolkum

Člen má povinnosti zejména

• dodržovat stanovy
• aktivně se podílet na plnění cílů
• svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku
• dbát na dobrou pověst RC
• platit pravidelně členský příspěvek